W kare.pl szanujemy prawo do prywatności, dlatego tutaj zamieszczamy informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informację o naszych klientach.
Korzystanie ze strony hurtowni internetowej, dostępnej pod adresem kare.pl wiąże się z koniecznością podania danych firmy oraz danych osobowych reprezentującej ją osoby.

DANE OSOBOWE:
Użytkownik kare.pl pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu lub wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie hurtowni.
Zarejestrowanie się w naszym sklepie powoduje konieczność podania adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
Hurtownia kare.pl nie umożliwia dokonywania zakupów bez rejestracji.
Aby dokonać zakupów konieczne jest podanie danych firmy niezbędnych do wystawienia faktury VAT oraz dostarczenia przesyłki. W trakcie składania zamówień zostaną Państwo poproszeniu o podanie następujących danych:

  • nazwa firmy,
  • adres firmy,
  • numer NIP,
  • nazwisko osoby składającej zamówienie,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.

Wszystkie posiadane przez nas informacje na temat naszych klientów wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień, w tym wystawienia dokumentu sprzedaży oraz wysyłki produktów oraz w celu lepszego dopasowania oferty do potrzeb naszych klientów.
Kare K.Golik, M.Golik Spółka Jawna na podstawie uzyskanych informacji może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
Każdy użytkownik kare.pl ma możliwość wglądu w swoje dane osobowe, ich edytowania lub usuwania. Aby samodzielnie sprawdzić swoje dane osobowe zarejestrowani klienci mogą po uprzednim zalogowaniu, w zakładce Twoje Konto, edytować wszystkie dane. Jeżeli chcą Państwo usunąć swoje konto wraz z danymi osobowymi prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@kare.pl lub telefoniczny pod numerem 12 4141960.
BEZPIECZEŃSTWO:
Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Kare K.Golik, M.Golik Spółka Jawna z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
KONTAKT:
Aby realizacja Państwa zamówień przebiegała sprawnie, w niektórych przypadkach, może zajść potrzeba kontaktu z Państwem. W takim przypadku zastrzegamy sobie możliwość skierowania do Państwa zapytań drogą mailową lub telefoniczną.
W celu zrealizowania zamówienia kare.pl zastrzega sobie także prawo do wysyłania drogą mailową wiadomości informujących o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
Powyższe sposoby kontaktowania się z Państwem nie zostaną wykorzystane w celu przesyłania informacji handlowych, chyba że uprzednio wyrażą Państwo na to zgodę.

NEWSLETTER:
kare.pl prowadzi swój newsletter, każdy użytkownik ma możliwość korzystania z niego. W takim przypadku konieczne jest wpisanie adresu e-mail w odpowiednie pole na stronie hurtowni oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Subskrypcję można w każdej chwili wyłączyć poprzez kliknięcie w link do wypisu w dowolnym e-mailu otrzymanym od kare.pl. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie.
COOKIES (CIASTECZKA):
Pliki cookie (ang. cookie – „ciasteczko”) spełniają bardzo wiele funkcji – m.in. umożliwiają sprawne poruszanie się po stronie, przechowują wcześniej wybrane przez Państwa preferencje, tym samym zwiększając wygodę korzystania z hurtowni.
Plik cookie to zwykły plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu przenośnym przez serwery strony i tylko ten serwer będzie mógł pobrać lub przeczytać zawartość tego pliku cookie. Zawiera on pewne anonimowe informacje, takie jak: unikatowy identyfikator, nazwa strony i kilka numerów. Pozwala to stronie zapamiętać np. wcześniej wybrane preferencje lub zawartość Twojego koszyka.
Mimo że pliki cookie są na ogół nieszkodliwe, niektórzy użytkownicy nie chcą, zapisywane były jakiekolwiek informacje o odwiedzeniu przez nich strony. Istnieje możliwość zablokowania niektórych lub wszystkich plików cookie, jednak należy pamiętać, że oznacza to jednocześnie rezygnację z niektórych funkcji strony.
W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do: Kare K.Golik, M.Golik Spółka Jawna ul. Ofiar Dąbia 4 31-566 Kraków.